Svenska

Om oss

Föreningen LAMSF Les amis des migrants suédophones en France (De svensktalande migranternas vänner i Frankrike) bildades i Paris hösten 2019 av ett antal svensktalande personer i Paris-regionen med syftet att erbjuda hjälp och stöd till de svensktalande flyktingar som kommer till Frankrike från Sverige.

Under flyktingvågen 2015 tog Sverige emot drygt 160 000 asylsökande, vilket är den högsta siffran per invånare i Europa. Bland flyktingarna var drygt 24 000 ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan. De sökte skydd från krigets fasor i vårt land. Efter flera års väntan på besked får en stor del av dem avslag på sin asylansökan och ska utvisas. Åter utmärker sig Sverige i Europa. Denna gång negativt genom att regelbundet verkställa utvisningar till det krigshärjade Afghanistan där civilbefolkningen ofta drabbas av kraftigt våld.

Ställda inför hoten om utvisning eller tvingas leva som papperslös i Sverige väljer många av dessa ungdomar att fly vidare till andra länder i Europa, i synnerhet Frankrike, för att söka asyl på nytt. De talar flytande svenska, många har bott i svenska familjer, studerat på gymnasiet och kommit långt på vägen till examen, varit aktiva i idrottsklubbar och andra föreningar och rotat sig i vårt land. Nu tvingas de lämna denna trygghet för att börja om på nytt.

Föreningen är mycket aktiv. Läs vår senaste årsberättelse här.

Ordförande: Sara Bussenot

Kassör: Monika Schwarz

Du kan stödja oss på tre sätt:

Bli medlem

Ge ett bidrag

Bli volontär

Kontakta oss

Mejla info@lamsf.fr eller kontakta oss på Facebook.