کنید Watizat-راهنمای

”Watizat-راهنمای ”هر ماه چاپ می شود و در زبانهای انگلیسی، فرانسوی، عربی، پشتو و دری وجود دارد.

این یک راهنمای بسیار کامل برای پناهجویان در پاریس است و اطلاعات به روز شده شامل:

  • اطلاعات مرحله به مرحله پروسه ی پناهندگی
  • راهنمایی و مشورت حقوقی(با وکیل، آدرس و ساعات کاری)
  • مکان های مخصوص غذا خوردن(آدرس و ساعات کاری)
  • مکان های برای دوش گرفتن و حمام کردن(آدرس و ساعات کاری)
  • و غیره…

را به زبان دری از اینجا دانلود کنیدWatizat-راهنمای