Svenska

Om oss

Föreningen LAMSF Les amis des migrants suédophones en France (De svensktalande migranternas vänner i Frankrike) bildades i Paris hösten 2019 av ett antal svensktalande personer i Paris-regionen med syftet att erbjuda hjälp och stöd till de svensktalande flyktingar som kommer till Frankrike från Sverige.

Under flyktingvågen 2015 tog Sverige emot drygt 160 000 asylsökande, vilket är den högsta siffran per invånare i Europa. Bland flyktingarna var drygt 24 000 ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan. De sökte skydd från krigets fasor i vårt land. Efter flera års väntan på besked fick en stor del av dem avslag på sin asylansökan och skulle utvisas. Åter utmärkte sig Sverige i Europa. Denna gång negativt genom att regelbundet verkställa utvisningar till det krigshärjade Afghanistan där civilbefolkningen ofta drabbas av kraftigt våld. Sverige utvisade personer till Afghanistan fram till juli 2021, bara en månad innan talibanerna tog makten.

Sedan flera år tillbaka, ställda inför hoten om utvisning eller tvingas leva som papperslösa i Sverige, väljer många av dessa ungdomar att fly vidare till Frankrike men också andra länder i Europa, för att söka asyl på nytt. De talar flytande svenska, många har bott i svenska familjer, studerat på gymnasiet och kommit långt på vägen till examen, varit aktiva i idrottsklubbar och andra föreningar och rotat sig i vårt land. De tvingas lämna denna trygghet för att börja om på nytt.

Under andra halvan av 2021 hoppades många få stanna i Sverige och färre personer kontaktade oss. Men det har vänt. Idag, 2023, kan LAMSF konstatera att allt fler svensktalande asylsökande, fortfarande mestadels afghaner, men också andra nationaliteter, känner att hoppet

är ute för uppehållstillstånd i Sverige. Allt fler kommer till Frankrike och kontaktar oss för att få hjälp och information. 

Föreningen är mycket aktiv och består av svensktalande volontärer i Paris-regionen. Läs vår senaste årsberättelse här.

Ordförande: Sara Bussenot

Kassör: Monika Schwarz

LAMSF behöver ditt stöd

Ge ett bidrag till LAMSF

  • Swish: +33 687 316 330 Monika Schwarz, kassör (Märk betalningen LAMSF)
  • Om du känner dig bekväm med franskan kan du betala säkert med kort via plattformen HelloAsso.

Om du bor i Frankrike är du varmt välkommen att komma med i föreningen som volontär! Läs mer här.

Kontakta oss

Mejla info(at)lamsf.fr eller kontakta oss på Facebook.