Nio flykter från Sverige

Möt nio unga pojkar och män som nekats asyl i Sverige och flytt vidare till Frankrike för att undvika att utvisas till krigets Afghanistan. Flera av dem har fått stöd av Les Amis. Läs mer.

.

Mohammads dagbok från Kabul

Vinjhettbild Ms dagdbok

Mohammad en en ung afghansk flykting som blivit utvisad till Afghanistan efter asylansökningar i både Sverige och Frankrike. Hans dagbok publiceras på Blank Spot och på vår hemsida. Läs den här.

Artiklar och poddintervjuer

Svensk press följer en hel del av vad som händer de afghanska flyktingar som fått avslag i Sverige och flytt vidare till Frankrike. Läs mer här.