Årsrapport

Ladda ned rapporten som fil

1 En hälsning från ordförande

Föreningen LAMSF ̶ Les Amis des Migrants Suédophones en France ̶ tog sina första steg sent 2019 och lärde sig gå under en pandemi som ställde allt på ända. Efter att ha tvingats anpassa oss till Frankrikes tidvis strikta covid-restriktioner kan vi nu se tillbaka på 2021 och minnas inte bara alla chattkonversationer, telefon- och videosamtal, men också fysiska träffar av olika slag.
När Frankrike i maj öppnade efter nedstängningen kunde vi äntligen lägga till sociala aktiviteter till vår verksamhet. Kulturella utflykter drog då igång i samarbete med guider från den protestantiska kyrkan St Jean i Paris och senare på våren startades Swedish French Afghan Running Club. I september kunde vi även äntligen återuppta språkcaféet i Svenska kyrkan i Paris.
Under 2021 har föreningens verksamhet förstås också påverkats av den svåra situationen i Afghanistan och talibanernas maktövertagande i augusti. I juli införde Sverige ett så kallat verkställighetsstopp för utvisningar till Afghanistan, vilket innebar att färre afghaner i Sverige som fått avslag på sina asylansökningar flydde vidare ut i Europa. Som följd kom det färre nya svenskafghaner till Frankrike under 2021 än tidigare år. De flesta som kontaktar LAMSF behöver fortfarande någon form av hjälp med sitt asylärende, men i år har vi sett en markant ökning av personer som behöver hjälp med rena integrationsrelaterade frågor, som hjälp med jobbansökningar.
De flesta svenskafghaner LAMSF kommer i kontakt med får uppehållstillstånd i Frankrike. Vägen till uppehållstillstånd kan dock vara lång och kan uppfattas som godtycklig. Den som klassas som “Dublin” vid asylansökan i Frankrike kan tvingas genomlida mycket väntan, och i värsta fall hamna utanför systemet och tvingas vänta 18 månader på att få söka asyl igen. Denna grupp är särskilt utsatt och LAMSF erbjuder viss materiell hjälp och stöd, som reskort för kollektivtrafik och vård.

Sammantaget kan vi säga att vår verksamhet under 2021 till stora delar är densamma som sedan starten 2019, men att vi nu också börjar se frukten av vårt arbete: många ungdomar har nu “vanliga” problem, som att hitta sysselsättning (utbildning, jobb), bostad och allt som hör till. Det är härligt att bli kontaktad av en person som för något år sen var i akut behov av tält och sovsäck och som nu undrar om vi vet var man kan hitta billiga köksgeråd till det första egna boendet! Det ska sägas att det största arbetet förstås görs av ungdomarna själva, men vi är glada att kunna vara med på resan.
I vår årsrapport presenterar vi vår verksamhet under 2021 och redovisar föreningens ekonomi. Bokslutet visar att föreningens utgifter överstiger inkomsterna och vi hoppas att våra bidragsgivare och donatorer förblir vid vår sida under 2022 eftersom behovet kvarstår. En stor del av vår verksamhet görs helt ideellt, men utan ekonomiska resurser kan vi inte göra något och vissa delar är helt beroende av finansiering.
Vi vill tacka alla som på olika sätt hjälpt LAMSF under året som gått.
Tack alla privatpersoner, stiftelser, kyrkor och föreningar som stöttat oss ekonomiskt!
Tack alla volontärer som bidragit med tid och energi!
Tack Svenska kyrkan i Paris och församlingen St Jean i Paris för gott samarbete!
Vi riktar också ett stort tack till alla advokater och socialarbetare vi kommer i kontakt med och som gör ett storartat arbete.
Vi ser fram emot att fortsätta vår verksamhet under 2022 och tackar på förhand alla som vill vara med och stötta oss!

Allt gott,

Sara Bussenot
ordförande

2. Vad gjorde LAMSF 2021?

Vår verksamhet är till stora delar styrd av efterfrågan. De flesta som kontaktar oss behöver konkret hjälp med sitt asylärende. Vid denna första kontakt kan vi berätta mer om vad LAMSF gör och bjuda in till andra typer av aktiviteter.

ASYL

Sedan föreningen grundades 2019 har en viktig del av verksamheten varit hjälp och stöd under asylprocessen. Vi informerar om det franska systemet och kan erbjuda råd i det enskilda ärendet. Beroende på personens situation (normal asylprocess, “Dublin”, överklagande) kan vi erbjuda kontakt med specialiserad advokat, tolkning, översättning av styrkande dokument m.m. För den som har turen att bli “normal” och få lämna in sin asylansökan kan vi hjälpa till med att skriva ner asylberättelsen och att förbereda asylintervjun, som är den klart viktigaste etappen i asylprocessen. Under 2021 kunde vi hjälpa ett trettiotal personer med att förbereda intervjun.
LAMSF för inte statistik över de personer vi hjälper, men under 2021 gjorde vi översättningar för knappt 200 personer. De flesta som kontaktar oss för översättningar har blivit “Dublin” och vill ha hjälp med att överklaga beslut om överföring till Sverige. Översättningarna är av olika slag, men det rör sig vanligtvis av de svenska avslagen och dokument som kan styrka den personliga berättelsen och asylskälen. Förutom avslagen så översätter vi regelbundet intyg av olika slag (vård, apostasi, dop, HBTQ+…) och betyg. De svenska betygen kan behöva översättas för att styrka behörighet till en undervisningsnivå i Frankrike, men de kan också användas i asylprocessen för att styrka att en person anammat en västerländsk kultur efter flera år i Europa.

VÅRD

Det är inte ovanligt att det visar sig efterhand att de personer vi kommer i kontakt med inte bara behöver hjälp med sitt asylärende och att lära sig franska, men att de också skulle behöva någon form av vård. Vi kan då hjälpa till med att hitta rätt sorts vårdgivare och om personen själv inte kan betala så kan LAMSF stå för kostnaden.

Psykisk ohälsa

Många av de personer vi kommer i kontakt med mår psykiskt dåligt. Det är inte ovanligt att en person upplevt trauma i Afghanistan och under flykten till Europa. Många började må bättre i Sverige. Att sedan tvingas fly vidare, till Frankrike i detta fall, innebär att åter tappa fotfästet vilket kan förvärra gamla trauman och försämra måendet.
LAMSF har ett mycket gott samarbete med en svensk psykolog i Paris som är specialiserad inom trauma och som har stor erfarenhet av att arbeta med flyktingar. Även om det för många gör stor skillnad att få kvalificerad psykologisk hjälp på ett språk man behärskar, så är det inte alltid tillräckligt. Föreningens psykolog kan då hjälpa till att guida personen mot mer specialiserad vård inom det franska systemet.
Under 2021 bekostade LAMSF psykologsamtal för 28 personer (133 samtal totalt). Samtalen kan äga rum på psykologens mottagning i Paris eller på telefon.
Det händer också att en person mår så psykiskt dåligt att akut vård är nödvändigt. LAMSF har följt med personer till psykiatrisk akutmottagning. Under 2021 blev det ett tiotal sådana besök.

Övrig vård

I Frankrike har alla rätt till vård, även papperslösa. Vården som är öppen för alla är ofta förlagd till akutmottagningen på vissa sjukhus och kan innebära lång väntan. För icke akuta åkommor kan LAMSF i vissa fall hjälpa till med att ordna läkarbesök. Föreningen betalar då den kostnaden, inklusive medicin och eventuell uppföljande behandling. Vi kan också bistå med tolkning under läkarbesöket.

UNDERVISNING I FRANSKA

Att fly vidare till Frankrike innebär också att börja om i (ännu) ett nytt land, med ett nytt språk. Vi i LAMSF vet hur svårt det är att lära sig franska och vi är glada att kunna göra det lite mindre svårt genom att erbjuda undervisning i nybörjarfranska på svenska.
LAMSF anordnar dels ett språkcafé i samarbete med Svenska kyrkan i Paris, i kyrkans lokaler, och dels undervisning på telefon, online eller fysiska träffar, enskilt eller i mindre grupper.

Språkcafé

Under vintern och våren kunde inte språkcaféet äga rum som planerat på grund av det sanitära läget och de franska covid-restriktionerna, men i september öppnade det igen. Språkcaféet äger rum på fredagar i Svenska kyrkans församlingssal. Vanligtvis kommer det mellan 10 och 15 elever och oftast finns det 3-4 volontärer på plats som lärare, förutom Sara Brachet och Monika Schwarz från LAMSF.
Ofta kommer det upp frågor och funderingar om det enskilda ärendet och språkcaféet är också ett tillfälle att få råd och information om asylprocessen.

Fransklektioner

LAMSF erbjuder även franskundervisning i mindre grupper och enskild undervisning. Aurelia Marcus leder lärarteamet som består av volontärer och hon kopplar samman lärare med elever.

till sommarlovet i juli hade Aurelia undervisning med en nybörjargrupp (3 elever) och en fortsättningsgrupp (3 elever) två gånger i veckan. Undervisningen skedde i en lokal på söndagarna och online på onsdagarna. Nybörjarna skrevs också in i andra kurser i Paris.
En afghansk lärare undervisade online för 5 elever, alltid i små grupper, under hela året.
Många volontärer har hjälpt svenskafghaner med franskan under 2021. Sammanlagt undervisade ett drygt tjugotal volontärer, främst online, för ett trettiotal elever. Det innebar cirka 650 timmar undervisning totalt under det gångna året.
I takt med att eleverna fått uppehållstillstånd har antalet elever minskat hos oss. När man får uppehållstillstånd erbjuder myndigheten OFII franskalektioner (ibland heltid), och de unga asylsökande hittar jobb, praktik eller utbildning.
Dessutom försöker LAMSF mer och mer att hjälpa nybörjarna i Paris att skriva in sig på kurser anordnade av CMA (Paris stad) för att få ta del av de 90 timmar undervisning som erbjuds dem under loppet av 4 månader.

INTEGRATION

Som tidigare nämnts gläds vi åt att behoven skiftar allt eftersom de vi hjälper får uppehållstillstånd. LAMSF fortsätter då att arbeta integrationsfrämjande. Administrativt – Vi kan till exempel hjälpa till med att ansöka om sjukförsäkring eller skaffa ett subventionerat reskort till kollektivtrafiken, ansöka om socialt boende eller att inkomstdeklarera. Professionellt – Att söka jobb är ett kapitel i sig och där hjälper vi till med att skriva CV och jobbansökan. Många av dem vi hjälper har med framgång sökt sig till utbildningar som leder till praktik och i förlängningen jobb. Socialt – Att lära känna nya människor och upptäcka landets kultur är lika viktigt som att få en stabil ekonomisk trygghet. Vi ordnar därför sociala aktiviteter, med kultur och idrott som plattformar för möten med den franska kulturen.

SOCIALA AKTIVITETER

Swedish French Afghan Running Club

Löparklubben startades i maj 2021 på initiativ av Taqi M Daraie och Linda Thilén. Syftet var att skapa en mötesplats för svensktalande afghaner, svenskar och fransmän som skulle leda till språk-träningsmöjligheter för nyanlända och ett utvidgat kontaktnät och känsla av gemenskap för samtliga deltagare oavsett bakgrund. Taqi är afghan och kom till Frankrike i oktober 2020 efter att ha bott i en by utanför Sollefteå i fem år. Linda är svensk och volontär i LAMSF.
Löparträffarna äger rum varje måndag kväll vid kanalen La Villette i norra Paris. Från 6 deltagare första veckan har gruppen nu i snitt 15 deltagare per tillfälle, med rekordnoteringar på 23 personer vid två tillfällen.
Sammanlagt har ca 50 personer deltagit mer eller mindre regelbundet och en mängd nationaliteter har varit representerade. Förutom svenskar, fransmän och afghaner: tyskar, italienare, kamerunier, komorianer, libaneser, algerier, portugiser och finländare …
Klubbens logga designades av en av löparklubbens deltagare och finns på gruppens tränings-t-shirts.
Det planerade deltagandet i ett 10-kilometerslopp i slutet av 2021 blev tyvärr inte av då loppet ställdes in i sista stund p.g.a. corona. Vi hoppas kunna delta i ett riktigt lopp 2022 och bära Swedish French Afghan Running Clubs färger!
Den 13:e december hade vi en avslutningsfest med cirka 20 deltagare. Det sociala är lika viktigt som träningen. Gruppen är av stort värde för alla deltagare, inte bara för de som kommit till Frankrike som flyktingar. Det har blivit en fin gemenskap.

Kulturella utflykter

När det franska samhället öppnade upp efter vårvinterns covid-nedstängning drog LAMSF igång sina kulturella utflykter. Aurelia Marcus är initiativtagare till denna aktivitet som hon samordnar med Linda Thilén och volontärer från den franska protestantiska församlingen St Jean.

Från april till november, med ett sommaruppehåll i augusti, blev det sammanlagt 7 utflykter under 2021. Säsongen inleddes med en promenad vid Notre Dame, Seinen, Latinkvarteret och Louvren. Därefter organiserades en tur kring Palais Royal i början av maj med franska konststudenter och samma månad ordnades ett mycket uppskattat besök på nationalmuséet Louvren, konststudenternas “andra hem”. Under 2021 besöktes förutom Louvren också muséerna Guimet och Orsay, samt Svenska Institutet. Aurelia ordnade också en picknick innan sommaruppehållet i Parc de la Villette. Utflykterna har förstås ett socialt syfte – att träffas och lära känna nya människor, ha en trevlig dag tillsammans – men de är också ett sätt att bredda bilden av Frankrike och presentera fransk kultur och historia och alltså bidra till ungdomarnas integration i det nya hemlandet. I samband med de kulturella utflykterna i Paris ordnades fika eller picknick. Då kunde de 15-20 deltagarna diskutera med guiderna, spela spel, utbyta information och få nya vänner.

3. Ekonomisk rapport 2021

LAMSF finansieras genom gåvor och donationer, från privatpersoner, stiftelser, kyrkor och föreningar. Tack vare dessa intäkter kunde LAMSF bekosta olika typer av hjälp: översättning/tolkning, psykologsamtal, läkarbesök, medicin, franskkurser, praktisk hjälp av olika slag, utflykter, med mera.
Nytt för 2021 är försäljning av produkter (t.ex. tygkassar) och tjänster (t.ex. översättningar på begäran av socialarbetare).
En genomsnittlig månad hade LAMSF inkomster på knappt 2900 euro och utgifter på ca 3000 euro. LAMSF redovisar ett negativt resultat för 2021, en förlust på ca 1200 euro.

Intäkter

Föreningens intäkter under 2021 uppgick till 34 573 euro och den enskilt största källan är gåvor från privatpersoner, både i Sverige och Frankrike. Föreningen har också fått ekonomiskt stöd från de svenska stiftelserna Rights now och Sanna Zetterbergs minnesfond. Svenska och franska kyrkor samt svenska föreningar har också stöttat LAMSF ekonomiskt under det gångna året.

Kostnader och utgifter

Föreningens kostnader under 2021 uppgick till 35 758 euro. Den största delen av föreningens arbete sker helt ideellt, men flera delar av verksamheten kostar pengar. Föreningens utgifter uppgick totalt till 36 280 euro.

Balans- och resultaträkning