درباره ی ما

انجمن ال.آ.ام.اس.اف که به معنی دوستانِ مهاجرِ سوئدی زبان در فرانسه می باشد در پاییز سال ۲۰۱۹ توسط تعدادی افراد سوئدی زبان در پاریس تشکیل شد با این هدف که مهاجران سوئدی زبانی که از سوئدن به فرانسه می آیند را کمک و حمایت کند.

درسال ۲۰۱۵ زمانی که موج مهاجران به سوئدن رسید، حدود ۱۶۰۰۰۰ مهاجر وارد سوئدن شدند، که بالاترین تعداد مهاجران بر حسب تعداد ساکنان آن کشور، در اروپا است. در میان این مهاجران حدود ۲۴۰۰۰ کودکان تنها و نوجوانانی از افغانستان بودند. آنها بخاطر جنگ و نا امنی در کشورشان درخواست کمک و حفاظت از کشور ما کردند. بعد از سال ها انتظار برای جواب درخواست شان، اکثریت آنها جواب منفی دریافت میکنند و به کشورشان بازگردانده می شوند. سوئدن بار دیگر در اروپا توجه ها را به خود جلب میکند و یک کشور نمونه میشود. ولی این بار بطور منفی از طریق بازگرداندن منظم مهاجران به افغانستان، کشوری که در جنگ ویران شده و مردمان ملکی و غیرنظامی آن پیوسته مورد خشونت و نا امنی های جدی قرار دارند.

سرگردان در برابر خطر دیپورت شدن و یا مجبور به زندگی سیاه و غیر قانونی شدن در سوئدن، بسیاری ازین نوجوانان تصمیم به مهاجرتی دوباره به یک کشور دیگر اروپایی میگیرند، مخصوصا فرانسه، برای اینکه بار دیگر در کشوری دیگر درخواست حفاظت کنند. آنها زبان سوئدی را بخوبی و روان صحبت می کنند، خیلی هایشان در خانواده های سوئدنی زندگی کردند، در جیمنازیوم درس خوانده و بسیار نزدیک بوده تا مدرک ۱۲ پاس خود(دیپلم) را بگیرند، در کلب های ورزشی شرکت کرده و یا دیگر موُسسه های دیگر شرکت داشتند و در کشور ما رشد کرده و ریشه دواندند. ولی حالا مجبور به ترک کل چیزهایی که برای خود ساختن و آرامش و امنیت خود میشوند برای اینکه بار دیگر همه چیز را از نو شروع کنند.

سخنگو: Sara Bussenot

صندوق دار:  Monika Schwarz

info@lamsf.fr 

 Facebook.