Hur går det till att söka asyl i Frankrike?

Att söka asyl i Frankrike är en lång process och det är viktigt att göra saker i rätt ordning.

1. Skaffa franskt telefonnummer (SIM-kort). Kallelsen till La Préfecture för registrering skickas ut via SMS så det är viktigt att ha ett franskt telefonnummer.

2. Boka tid för att lämna in asylansökan. Man kan inte gå direkt till Prefekturen för att registrera sin asylansökan. Man måste först kontakta en SPADA (Structure de Premier Accueil des Demandeurs d’Asile). I Paris-regionen så gör man det genom att ringa OFIIs asyltelefonnummer. I övriga Frankrike kan man gå direkt till en SPADA (en hjälporganisation som har i uppdrag att boka tid för asylansökningar) .

Informationen här gäller Paris.

Telefonnummer (OFII): 01 42 50 09 00, öppet måndag till fredag kl 10 -15.30. Man kan prata franska eller engelska (dari går också men då får man stå i kö längre tid). Det är inte gratis att ringa. Om du inte har en telefon du kan ringa med så kan du gå till ett “accueil de jour” (dagcenter). De har särskilda telefoner som asylsökande kan ringa gratis från och boka tid hos Ofii. När man ringer och bokar tid ska man kunna ge följande information:

· förnamn, efternamn (ange ditt RIKTIGA namn)

· nationalitet

· födelsedatum (om ditt födelsedatum ändrats av Migrationsverket och du vill ange ditt riktiga födelsedatum kan du göra det)

· datum för ankomst till Frankrike

· mobilnummer (eller e-mail om man inte har mobil)

· OBS! Man kommer inte alltid fram när man ringer. Ta skärmdumpar (screenshots) av dina samtal till Offi så att du kan bevisa att du försökt boka tid flera gånger.

3. Lämna fingeravtryck Man får sedan en kallelse via sms eller email till en GUDA (Guichet Unique de Demande d’Asile) för att lämna fingeravtryck. GUDA är namnet på den avdelning på prefekturen som hanterar asylansökningar. Tiden är alltid på morgonen, för alla. Det kan vara La Préfecture i Paris (Porte de Clignancourt, även kallad métro 4) eller utanför Paris i förorterna Bobigny, Nanterre eller Aubervilliers.

· Kom i tid

· Ta med mobil för att kunna visa kallelsen

· Ta med 4 foton (passfoton: kan tas i fotoautomater som finns bland annat på tågstationer)

· Ta med mat och dryck: det tar ofta hela dagen (många kallas till samma tid)

Man får oftast veta direkt om man är “Dublin” (fingeravtrycken från Sverige kommer upp i databasen) eller “normal” (fingeravtrycken från Sverige syns inte och man får söka asyl i Frankrike).

Sedan följer ofta ett kort informationsmöte, ofta med telefontolk på dari, om asylprocessen. Information ges (broschyrer på dari).

Slutligen får man ett dokument som heter attestation de demandeur d’asile och det kan vara antingen ”Dublin” (en procédure Dublin) eller ”normal” (en procédure normale). Det motsvarar ungefär LMA-kortet i Sverige. Det är bra att ta en kopia som man kan bära med sig hela tiden och lämna originalet på ett säkert ställe.

OBS! Det är franska myndigheters sökning på fingeravtrycket som avgör om man blir Dublin eller Normal. Det är alltså onödigt att berätta att man varit i Sverige vid ansökan om asyl i Frankrike. Den första kontakten med franska myndigheter handlar om hur den franska asylprocessen fungerar, inte om personens asylskäl eller hur man rest till Frankrike.

4. OFII tar över: materiellt stöd till asylsökande.

I Paris finns OFII i samma lokaler som La Préfecture, men det är en del av OFPRA, det franska Migrationsverket. OFII har hand om:

§ Bankkort: nödvändigt för att kunna få asylbidraget ADA (Allocation pour demandeur d’asile). ADA betalas ut den 5:e varje månad, men det tar några månader innan det kommer igång.

§ sjukförsäkring: CMU (Couverture Maladie Universelle)

§ postadress (dit ens post kommer)

§ boende

När du kallas till ett möte av OFII så räkna med att det tar en halv dag. Det är mycket kö.

5a. Om man är “normal”

Man har 21 dagar på sig att lämna in en skriftlig asylansökan. De 21 dagarna räknas från datumet som står på dokumentet attestation de demandeur d’asile (motsvarighet till det svenska LMA-kortet, men det är ett A4 med foto, namn, underskrift och ett referensnummer) som man får efter att ha lämnat fingeravtryck på Prefekturen. Asylansökan består av 2 delar: ett formulär att fylla i och en personlig asylberättelse (på franska). Om man är ute i god tid kan man få hjälp att översätta från dari. Denna skriftliga asylansökan kan man skicka med post, helst rekommenderat brev, eller lämna in direkt till OFPRA i Fontenay-sous-Bois. Man får sedan ett dokumentsom heter quittance (ett sorts kvitto) på att ens asylansökan är inlämnad och komplett.

Obs! Många svenskafghaner kallar denna quittance (LMA-kort) för récépissé, men det stämmer inte egentligen. En récépissé får man när man fått uppehållstillstånd, i väntan på det definitiva carte de séjour som är ett plastkort med foto (ser ut som en id-handling).

Efter att man skickat in sin asylansökan är nästa steg att bli kallad till intervju hos OFPRA. Man kan få vänta på intervju i 6-8 månader. Det är mycket viktigt att spara detta dokument (quittance) som innehåller ett identifikationsnummer som alltid ska anges vid kontakt med OFPRA.

Det är viktigt att förbereda sig noggrant inför intervjun. Asylintervjun i Frankrike är inte som i Sverige. I Frankrike vill de att man berättar fritt, med mycket detaljer. Det är alltså ingen kort intervju med korta frågor och korta svar. Det är viktigt att kunna berätta i detalj om var man kommer ifrån (kunna visa på karta) och berätta om hur det ser ut. Det är bra att kunna berätta om den lokala kulturen, om matvanor, om vardagen.

5b. Om man är “Dublin”

Om man är Dublin får man alltså inte lämna in en asylansökan i Frankrike. Frankrike frågar då Sverige om Sverige vill ha tillbaka den asylsökande. Sverige brukar säga ja inom 1-2 månader. Då skickar La Préfecture ett transferdokument till den asylsökande. Det dokumentet heter arrêté de transfert aux autorités suédoises och är det officiella beslutat om utlämning till Sverige. Frankrike har sedan 6 månader på sig att verkställa beslutet.

Tidsfrister för Dublinproceduren i praktiken:

· Från och med den dag man lämnat fingeravtryck så har Frankrike 2 månader på sig att fråga/förhandla med Sverige.

· Från och med att Frankrike frågat Sverige så har Sverige 2 veckor på sig att svara.

Så, efter högst 2 månader och 2 veckor är det bestämt om personen SKA skickas till Sverige.

· Från och med att det är bestämt att personen ska skickas tillbaka till Sverige så har Frankrike 6 månader på sig att verkställa beslutet, alltså att skicka tillbaka personen.

MEN, det är inte alltid den asylsökande får veta att Sverige har svarat. Man kan säga att Frankrike egentligen har 6 månader på sig för att verkställa OCH för att meddela personen att hen ska skickas tillbaka till Sverige. Man kan alltså få vänta i 6 månader och sen få en arrêté de transfert, utan att man fått veta att Sverige svarat.

För att sammanfatta så kan man säga att när det gått 8 månader och 2 veckor från och med den dagen man lämnat fingeravtryck så kan man vara säker på att inte skickas tillbaka.

Det går inte överklaga innan man fått sin arrêté de transfert. Men man kan göra annat:

1/ översätta avslagsbesluten från Sverige (som kommer att behövas vid eventuell överklagan)

2/ ansöka om en normal asylprocess genom att skicka en vädjan till La Préfecture där man påvisar alla personliga skäl. I vissa fall kan då Prefekturen låta bli att skicka en ”arrêté de transfert”. Prefekturen informerar dock inte aktivt om de ändrat från ”Dublin” till ”Normal”. Om vädjan går igenom så märker man det när man går att förnya sitt récépissé, man får då helt enkelt en ”récépissé de procédure normale”.

LAMSF kan hjälpa till med översättning och vädjan om en normal asylprocess.

Man kan också välja att inte överklaga och då gäller 6 månader från det datum då Sverige begärde att personen ska skickas tillbaka. Det datumet står på ”arrêté de transfert”. Om man bor i ett department där domstolen ofta ger avslag (negativ) så kan det vara bättre att inte överklaga och hoppas att Frankrike inte verkställer ”arrêté de transfert” inom 6-månadersfristen.

Överklaga Dublin

När man fått sin arrêté de transfert kan man överklaga beslutet att skickas tillbaka till Sverige, med hjälp av advokat. LAMSF kan förmedla advokatkontakt. Det finns advokater som kan hjälpa till gratis. Dessa advokater accepterar l’aide juridictionnelle (allas rätt till juridisk hjälp) och betalas alltså av staten.

Det vanligaste är att man har 2 veckor på sig att överklaga.

MEN det finns ett undantag. Det kan hända att man också får ett annat dokument från La Préfecture som heter assignation à résidence (ungefär ”husarrest”). Isåfall måste man överklaga inom 48 timmar. Det är en slags extra kontroll och innebär att man måste gå till polisen regelbundet för att “visa upp sig”.

Om man får assignation à résidence en fredag eftermiddag måste man alltså hitta en advokat innan söndag eftermiddag. Det kan vara svårt eftersom de flesta advokater inte jobbar på helgen. Obs! Det har hänt, flera gånger, att La Préfecture säger att fristen på 48 timmar inte gäller under helgen. Det är inte sant: det är 48 timmar som räknas, vardag som helgdag. Vänta alltså inte till måndagen!

Om man inte hittar en advokat inom 48 timmar kan man lämna in en provisorisk överklagan (recours sommaire). Den kan man skicka in till domstolen med fax under helgen. LAMSF kan hjälpa till med detta.

Så om du får en arrêté de transfert är det viktigt att du kontaktar LAMSF så snabbt som möjligt, speciellt om socialarbetaren på boendet inte är reaktiv och engagerad.

När överklagan är inlämnad är nästa steg förhandling i domstol. Domstolen heter Tribunal Administratif och motsvarar Förvaltningsrätten i Sverige. Obs! Förhandlingen handlar inte om asylskälen utan om Frankrike ska skicka tillbaka den asylsökande till Sverige eller inte.

Om man vinner i domstolen så får man lämna in en asylansökan som ”normal”.

Om man förlorar i domstolen (negativ), så har Frankrike sedan 6 månader på sig att verkställa beslutet (6-månadersfristen) från det datum som står i svaret från domstolen.

Det är möjligt att vinna på 2 sätt:

1. Ett fel har begåtts under proceduren. (Om man har otur så görs då delar av proceduren om så att det ska bli “rätt” och man kan få börja om och överklaga igen.)

2. Domstolen erkänner att om de skickar personen till Sverige så innebär det i praktiken att personen skickas tillbaka till Afghanistan (eftersom Sverige avslagit asylansökan). Eftersom Frankrike sällan tvångsutvisar till Afghanistan så kan det gå. Men det beror helt på domaren och det finns inga garantier. Vinner man så blir man “normal” och kan alltså lämna in en vanlig asylansökan.

Om man inte överklagar finns det tre alternativ:

1) Avvika, alltså gå under jorden (förlora boende, bidrag) och vänta i 18 månader innan man lämnar in en ny asylansökan.

2) Stanna kvar på sitt boende, gå på alla möten och hoppas att Frankrike inte verkställer beslutet att skicka tillbaka en till Sverige. Man kan då ha tur och bli “normal” efter 6 månader. Man kan också ha otur och bli satt i förvar under den tiden och skickad till Sverige.

3) lämna Frankrike och söka asyl eller gömma sig i ett annat land.

Obs! Man bör lämna fingeravtryck INNAN man söker boende. Man anses nämligen vara papperslös så länge man inte lämnat fingeravtryck.

OBS! Det förekommer ibland falsk information om asylprocessen, som att man ska ange ett annat namn eller en annan ålder. Det är fel (fake news).

· Man ska uppge sitt riktiga namn.

· Man ska uppge sin riktiga ålder eller Migrationsverksåldern.

Information om asylprocessen och immigration

För att förstå asylprocessen i Frankrike är det bra att ha koll på ord och uttryck: klicka här för en fransk-svensk ordlista.

Franska Migrationsverket (Ofpra) ger ut en asylguide på flera språk, bland annat engelska och pashto. I Watizat-guiden finns också bra och tydlig information om asylprocessen och adresser till hjälporganisationer som ger juridisk rådgivning till asylsökande.

InfoMigrants är en nyhets- och informationssajt för migranter och finns på fem språk: arabiska, dari, engelska, franska, pashto. InfoMigrants är ett samarbete under ledning av tre stora europeiska mediekällor: Frankrike Médias Monde (Frankrike 24, Radio France International, Monte Carlo Doualiya), den tyska Deutsche Welle och det italienska pressbyrån ANSA. InfoMigrants samfinansieras av Europeiska unionen.