Jag riskerade att sändas till kriget i Syrien

(2020) C, 24 år, har varit på flykt sedan han var tre år gammal. Han levde som ensam afghansk flykting i Mashhad, Iran, när han beslutade sig för att fly även därifrån. Han var utan identitetspapper sedan polisen klippte sönder dem vid en kontroll.

Som ung afghansk man löpte han stor risk att bli sänd till kriget i Syrien.

– I min region hade minst tusen afghanska killar skickats dit och minst hundra dödats.

Iranska myndigheter försöker undvika tvångsmedel när de lockar dessa unga flyktingar ut i kriget. Istället låter de imamer övertala pojkarna på ett mycket utstuderat sätt. Ingen uppmanas att ta värvning. Istället frågar imamen: Vad tror du Gud anser om vad du gör? Vad ska du säga när du en gång möter Gud efter döden?

Afghanska ungdomar som haffas av polisen ställs inför valet att bli tillbakaskickade till Afghanistan eller sändas till kriget i Syrien.

C flydde till Sverige och blev placerad i ett norrländskt samhälle när han anlände som 20-åring på hösten 2015.

Efter praktik fick han arbete som snickare i ett litet byggbolag. Han hade lärt sig svenska med hjälp av Youtube, börjat spela fotboll i division 4 och gått med i kyrkokören.

Och han var kär. Flickvännen var en ung iransk kvinna som hade utbildat sig till elektriker.

Men Migrationsverket trodde inte på hans asylberättelse. Tre avslag och inget arbetstillstånd.

− Jag jobbade i ett bristyrke och var en ung kille som ville stanna i Norrland. Min arbetsgivare förstod inte varför jag nekades arbetstillstånd.