Advokat och juridisk rådgivning

Om man blir Dublin eller får avslag behöver man en advokat för att överklaga. I Frankrike har alla asylsökande rätt till rättshjälp (“aide juridictionnelle”, allså en advokat som inte betalas av den asylsökande)både vid avdublinering och överklagande av avslag i första instans.

Observera att det händer att socialarbetare insisterar på att välja advokat till asylsökande, men att de inte alltid väljer någon som har relevant erfarenhet av den här typen av asylärenden. Kontakta LAMSF för att säkra att du har en advokat som har erfarenhet av den här typen av asylärenden. LAMSF kan hjälpa till med att hitta en advokat som accepterar “aide juridictionnelle” (kostnadsfri rättshjälp).