När du lämnar fingeravtryck på Prefekturen får du veta om man blir ”Dublin” eller ”Normal”. Om du blir Dublin får du inte lämna in en ”normal” asylansökan i Frankrike.

RÉCÉPISSÉ

Man får då en « récépissé » som det står Dublin på : ATTESTATION DE DEMANDE D’ASILE PROCEDURE DUBLIN

Oftast är récépissén giltig i en månad. Sen måste man gå till Prefekturen och förnya den (renouveler le récépissé).

Man kan inte göra något konkret i detta skede, men se till att du har ordning på alla svenska dokument som rör ditt asylärende: de tre avslagen, och om du har, kallelse till återvändandesamtal, återreseförbud, verkställighetshinder.

Om du har intyg från läkare, psykolog, kyrkor eller annat (homosexualitet, ateism…) som kan styrka dina personliga asylskäl är det bra om någon kan hjälpa dig att få dem översatta till franska, då de behövs vid överklagan.

KALLELSE FTDA

Om man söker asyl i PARIS (metro 4) får man en kallelse från France terre d’asile. FTDA är en hjälporganisation som finns i samma lokaler som Prefekturen.

FTDA kallar då till ett möte några veckor senare för att hjälpa den asylsökande att skriva en vädjan om att få en normal asylprocess.

Ta med dina avslag och översättningar, och om du har andra intyg och översättningar till detta möte så att FTDA har all info för att skriva en vädjan.

EGEN VÄDJAN

  • Personligt brev där man förklarar varför man fick avslag i Sverige och anger sina personliga asylskäl
  • svenska avslag + översättningar
  • intyg som styrker asylskälen + översättningar

LAMSF kan i mån av tid hjälpa till med detta.

Om man inte får hjälp från FTDA så kan man skicka en egen vädjan till Prefekturen att ändra till ”normal” asylprocess.

Då skriver man ett brev där man förklarar sina personliga asylskäl och varför man fick avslag i Sverige. Det är viktigt att skicka med intyg och översättningar som kan styrka detta.

Prefekturen svarar inte på vädjan, men har man tur så får man en ”récépissé normal” när man går för att förnya sin récépissé på Prefekturen och kan alltså sedan lämna in en normal asylansökan.

KALLELSE PREFEKTUREN

KALLELSE (convocation)

Om man får en sådan kallelse betyder det att Sverige har eller förväntas svara JA på Frankrikes fråga om att personen ska skickas tillbaka till Sverige.

Under mötet så får den asylsökande dokumentet “arrêté de transfert” som man ska skriva under, se nedan.

Man behöver inte ha med sig några översättningar till detta möte.

ARRETE DE TRANSFERT

sida 1

utdrag sida 2

Om Sverige svarat ja så får man ett dokument som heter: arrêté portant décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités suédoises responsables de sa demande d’asile när man går på mötet på Prefekturen.

Det är ett dokument på flera sidor. I en av paragraferna, oftast på sida 2, står det vilket datum Frankrike kontaktat Sverige och vilket datum Sverige har begärt att den asylsökande ska skickas tillbaka till Sverige. Frankrike har sedan 6 månader på sig att verkställa beslutet, från det datum då Sverige begärde att personen ska skickas tillbaka. Om Frankrike inte verkställer inom 6 månader så blir personen normal.

Prefekturen ber den asylsökande att skriva under, alltså acceptera detta besked. Man kan vägra att skriva under (refuser de signer).

När man fått sin arrêté de transfert så kan man överklaga och det måste man göra inom 2 veckor. Man kan också välja att inte överklaga, och hoppas att Frankrike inte verkställer inom 6 månader så att man blir ”normal” ändå.

Det kan också hända att man redan fått, eller får vid detta möte, ett dokument som säger att man är “under uppsikt” (assignation à résidence). Då har man exakt 48 timmar på sig att överklaga. Detta gäller även om det är helg. Får man en assignation à résidence en fredag så måste man alltså överklaga senast söndag. Klockslaget står på dokumentets sista sida. Kontakta LAMSF direkt i detta fall.

När man är “under uppsikt” så måste man gå till den polisstation som står på dokumentet och skriva under ett papper enligt ett visst schema, ofta 2 gånger i veckan.

KALLELSE PREFEKTUREN

RISK FÖRVAR OCH DEPORTATION

Om man inte har överklagat, eller om man förlorat i domstol (negativ), så kan man få en kallelse (convocation) för verkställande av beslutet.

I Paris sker detta på Prefekturen i Cité.

Går man på detta möte så riskerar man att bli satt i förvar och sedan skickad till Sverige.

Går man inte på detta möte så räknas det som att man har avvikit (en fuite). Då förlorar man boende och bidrag och räknas som papperslös. Efter 18 månader kan söka asyl igen.

Om man har ett giltigt skäl att inte gå på mötet (sjukhus, corona…), så måste man direkt informera Prefekturen skriftligen. Kontakta LAMSF för att få hjälp med detta. Med lite tur så hinner 6-månadersfristen gå ut innan man får nästa kallelse och man blir då normal.