Bra att veta på franska

Siffror

1 un [ung]

2 deux [dö]

3 trois [troa]

4 quatre [katrö]

5 cinq [cängk]

6 six [siss]

7 sept [sätt]

8 huit [uiit]

9 neuf [nöf]

10 dix [diss]

Veckans dagar

lundi [lönndi] måndag

mardi[mardi] tisdag

mercredi [märkrädi] onsdag

jeudi[schödi] torsdag

vendredi[vandrödi] fredag

samedi{samdi] lördag

dimanche [dimansch] söndag

Magiska ord

Man hälsar med att säga « goddag » bonjour [bongschour] och när man säger « hej då » så säger man au revoir (låtsas att du säger « orvar » med rullande r, som i Skåne).

I Frankrike är det väldigt viktigt att vara artig, mer än i Sverige. Här säger man « ni » till vuxna man inte känner: vous. Man säger « du » när man känner varandra: tu.

I Frankrike används också « herr » och « fru », Monsieur [mössjö] och Madame [maddamm], när man pratar med någon man inte känner och som man vill vara artig med (till exempel på Prefekturen).

I Sverige säger vi « tack » hela tiden, men i Frankrike är det s’il vous plaît [sill vo plä] (motsvarar engelskans « please ») som hörs oftast. S’il vous plaît kan ocksåanvändas för att be om någons uppmärksamhet,

Pardon [pardong] (ursäkta) säger man till exempel om man råkar stöta till någon eller när man behöver komma fram.

När man ber om något börjar man ofta med Je voudrais [schö vodrä] « Jag skulle vilja (ha) »

För att säga « tack » säger man merci [märssi]. Man kan också säga « tack så mycket » merci beaucoup [märssi boko].

Om man inte förstår

Je ne comprends pas. [schö nö cåmpron pa] Jag förstår inte.

Parlez-vous anglais / dari / suédois ? [parle vo anglä / dari / suedoa] Pratar ni engelska / dari / svenska?

Vanliga uttryck

horaires d’ouverture [årärs dovärtur] öppettider

ouvert [ovär] öppet

fermé [färme] stängt

rendez-vous [rande vo] möte

à gauche [a gåsch] till vänster

à droite [a droat] till höger

tout droit [to droa] rakt fram

manger [manche] äta

boire [boar] dricka

attendre [atandr] vänta

Uttal

Det kan vara svårt att uttala franska ord i början. Stavningen är olik svenskan. Man rullar « r » (som i Skåne) och betoningen är alltid på slutet av orden. Det finns tonande (z) och nasala (uppe i näsan) ljud.

För att höra hur ett ord uttalas kan du gå in på uttalssidan Forvo (många språk, inte bara franska!)

Vokaler uttalas ofta annorlunda än på svenska och vokalkombinationer är vanliga:

  • ai uttalas ä
  • au uttalas å
  • e uttalas ö
  • eau uttalas å
  • eu uttalas ö
  • o uttalas å
  • ou uttalas o som i « ko »
  • y uttalas i (fransmän kan inte säga y på svenska)

Om man tjuvlyssnar på någon som ringer för att boka ett möte kan det låta så här…

Bonjour Madame,

Je voudrais un rendez-vous, s’il vous plaît.

Mardi à 10h ?

Parfait, merci beaucoup !

Au revoir

[bongschour madam]

[schö vodrä ung rande-vo sill vo plä]

[mardi a diz ör]

[parfä märssi boco]

[orvar] (på skånska)

Hej,

Jag skulle vilja boka tid för ett möte, tack.

Tisdag kl 10?

Perfekt, tack så mycket!

Hej då