Bienvenue à LAMSF !

به LAMSF خوش آمدید!

Ny nedstängning i Frankrike

Nedstängning (confinement) gäller från den 30 oktober till den 1 december. Restriktionerna skärps rejält. Så fort man lämnar sitt boende måste man ha ett intyg med sig, läs mer här.

Föreningen LAMSF Les amis des migrants suédophones en France (De svensktalande migranternas vänner i Frankrike) erbjuder hjälp och stöd till de svensktalande flyktingar som kommer till Frankrike från Sverige. Läs mer på de svenskspråkiga sidorna.

L’association Les amis des migrants suédophones en France (LAMSF) a pour but d’aider des réfugiés qui arrivent de Suède. Plus d’informations sur les pages françaises.

انجمن ال.آ.ام.اس.اف که به معنی دوستانِ مهاجرِ سوئدی زبان است قصد دارد تا به مهاجرانِ سوئدی زبانی که به فرانسه می آیند کمک کند

اطلاعات بیشتر در مورد صفحات دری.

VINJETTFOTON: Abdul Saboor